27.05.2024 ob 11:42
Deli članek
KD GROUP - za iztisnitve malih delničarjev je KD družbo podcenil vsaj za 15 milijonov evrov

Ljubljana (MOREL)- V postopku sodne preveritve primernosti denarne odpravnine, ki ga je Vseslovensko združenje malih deležnikov (VZMD) sprožil po iztisnitvi 2.124 delničarjev družbe KD Group, d.d., je bil opravljen nov sestanek s Poravnalnim odborom, kjer so na vprašanja odgovarjali tudi cenilci družbe. Ob tem je Poravnalni odbor izrazil strinjanje s posameznimi pomisleki in argumenti VZMD, predvsem glede neupravičeno upoštevanih stroškov likvidacije družbe ter projekta ŠUMIJEV KVART. Tako bi morala biti poštena vrednost družbe vsaj za 15 milijonov evrov višja od cenitve, ki jo je glavni delničar pripravil za namen iztisnitve, kar predstavlja vsaj dodatnih 7,00 evrov za vsako delnico, ki jo je od manjšinskih delničarjev z razlastitvijo odvzel in nase prenesel večinski delničar KD, d.d..

Po pregledu Poročila o oceni vrednosti in tokratnem sestanku strokovni sodelavci VZMD ponovno izpostavljajo neupravičeno upoštevanje likvidacijskih stroškov, v višini 7 milijonov evrov, ki jih v primeru cenitve za namen iztisnitve ne bi smeli upoštevati. Prav tako so opozorili na sumljivo nizek dobiček pri projektu ŠUMIJEV KVART. Iz tega naslova bi morali pošteno vrednost družbe povečati za 8 milijonov evrov. Medtem, ko je v zvezi z navedenim Poravnalni odbor zavzel pozitivno stališče, pa še ostaja nejasna okoliščina glede vrednotenja 24 % lastniškega deleža v družbi  Deželna banka Slovenije d.d. (DBS). VZMD namreč vztraja, da obstaja velika verjetnost, da KD GROUP ne bo prodajal deleža samostojno, ampak bo čakal na priložnost, da se DBS proda kot celota, kar bi povečalo vrednost deleža za cca. 40%. Družba je imela od iztisnitvi 24 % lastniški delež v DBS, kar je predstavljalo 17milijonov evrov v kapitalu banke, medtem pa jo je KD GROUP knjižila po zgolj cca. sedem milijonov, kar predstavlja še dodatnih 10 milijonov  evrov razlike oz. dobrih 4,60 evra na delnico. Hkrati je potrebno upoštevati še dejstvo, da so se dobički banke v letu 2021 močno povišali.

Ob tem iz VZMD vse iztisnjene delničarje KD GROUP ponovno vabijo, da se pridružijo postopkom za plačilo poštene odpravnine v okviru Delničarskega sporazuma, ki so ga delničarjem ponudili po neposredni pošti. Iz družbe je bilo iztisnjenih 2.124 delničarjev, kar blizu 4.000 pa jih je žal ostalo tudi brez skupno 1,2 milijona denarne odpravnine, saj do konca leta 2021 niso prenesli svojih delnic z ukinjenih registrskih računov. Tudi za te delničarje v Združenju še iščejo rešitev ter jih pozivajo, naj jiminteres za sodelovanje nemudoma sporočijo na naslov delnice@vzmd.si. To so sporočii iz VZMD. (konec)