04.01.2024 ob 15:45
Deli članek
Ključne statistike za november 2023

Ljubljana (MOREL)- Novembra lani sta bila zaradi rasti trgovanja z državami nečlanicami EU medletno višja tako izvoz kot uvoz, vrednost trgovanja z državami članicami EU pa se je znižala za približno desetino. V prvih enajstih mesecih 2023 je bil izvoz za 4,8 % večji kot v primerljivem obdobju leto prej, uvoz pa za 1,8 %.

Izvoz (5,0 milijarde EUR):

  • V primerjavi z novembrom 2022 se je povečal v manjši meri kot uvoz, in sicer za 4,8 %.
  • Vrednost pri trgovanju z državami članicami EU se je znižala (za 9,0 %), pri trgovanju z državami nečlanicami pa je zaradi visoke vrednosti poslov oplemenitenja narasla za skoraj četrtino (24,8 %); brez omenjenih poslov je znašala 850,5 milijona EUR oz. za 8,8 % manj kot v novembru 2022.
  • Uvoz (5,3 milijarde EUR):
  • Medletno se je povečal bolj kot izvoz, vrednostno je bil višji za 8,8 %. 
  • Zvišala se je vrednost uvoza iz držav nečlanic EU, in sicer za 41,4 %, brez poslov oplemenitenja pa je upadla za 16,5 %, na 771,8 milijona EUR.
  • Vrednost uvoza iz držav članic EU je bila nižja za 10,2 %.

Drugič v letu 2023 sta tako izvoz kot uvoz presegla 5 milijard EUR; prvič sta obe vrednosti to mejo presegli marca, ko sta bili še višji kot novembrski. Vrednost izvoza je bila najvišja v marcu, vrednost uvoza pa v septembru.  Pokritost uvoza z izvozom je bila novembra 95,8-odstotna. Primanjkljaj pri blagovni menjavi s tujino je znašal 0,2 milijarde EUR.
V opazovanem mesecu je bilo v države nečlanice EU namenjeno 48,8 % vrednosti izvoza, iz njih pa smo uvozili 47,9 % vrednosti uvoza. Pomemben delež (več kot polovico) trgovanja s to skupino držav so predstavljali posli oplemenitenja – vrednost teh je bila pri izvozu najvišja v letu 2023, pri uvozu pa tretja najvišja.
Najpomembnejši izvozni trgi med državami nečlanicami EU so bili Švica (66,4 % izvoza v države nečlanice), Srbija (4,4 %), Ruska federacija (4,1 %), Bosna in Hercegovina (3,7 %) ter Združene države Amerike (3,0 %). Tudi uvozili smo največ iz Švice (46,9 % uvoza iz te skupine držav), sledile pa so Kitajska (18,5 %), Indija (12,0 %), Turčija (3,5 %) in Saudova Arabija  (2,8 %).
V prvih enajstih mesecih 2023 je izvoz znašal 50,9 milijarde EUR, uvoz pa 53,0 milijarde EUR. Izvoz je bil za 4,8 % večji kot v istem obdobju leto prej, uvoz pa za 1,8 %. Pokritost uvoza z izvozom je bila 96,2-odstotna. To so sporočili iz SURS. (konec)