25.02.2023 ob 14:47
Deli članek
Kmetje vse bolj bogatijo

Ljubljana (MOREL)-  Skupna vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je lani znašala 773,6 milijona EUR. To je bilo za 25,3 odstotka več kot leto prej.

Vrednost odkupljenih pridelkov v skupini živinoreja se je dvignila za 27,8 %. Rast je bila najobčutnejša pri vrednosti odkupljenega mleka (višja za 35,1 %) – zaradi dviga odkupne cene in kljub količinsko manjšemu odkupu. Vrednost odkupljene živine je bila višja za 22,7 %. Na zvišanje so vplivale višje odkupne cene živali. Za skoraj četrtino se je dvignila tudi vrednost odkupljene perutnine in jajc.

Pri pridelkih iz skupine poljedelstvo je bila vrednost odkupa višja za 21,9 %. Najizrazitejši dvig smo zaznali pri industrijskih rastlinah, precej višje so bile tudi cene žit in krompirja. Vrednost odkupljenih zelenjadnic se je zvišala za 11,5 % – zaradi višjih cen in kljub upadu skupne količine pridelkov.

Odkup pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo je vrednostno zrasel za 14,3 %. Najbolj se je zvišala vrednost odkupljenega grozdja za pridelavo. Na dvig je vplivala večja količina odkupljenega pridelka, v povprečju višje so bile tudi odkupne cene. Vrednost odkupljenega sadja in alkoholnih pijač se je prav tako zvišala. To so sporočili iz SURS. (konec)