07.03.2024 ob 14:50
Deli članek
Lani zbranih manj, obdelanih pa več odpadkov

 

Ljubljana (MOREL)- V primerjavi s 3. četrtletjem je bilo zbranih in recikliranih več odpadkov. Tudi količine zbranih komunalnih odpadkov so se malenkost povečale. V primerjavi z letom 2022 pa je skupna količina zbranih odpadkov lani upadla, prav tako je bilo zbranih manj komunalnih odpadkov. 

Od oktobra do decembra lani je bilo zbranih 3,4 milijona ton odpadkov ali nekaj več kot 29 % vseh v tem letu. V primerjavi s povprečjem prejšnjih četrtletij v 2023 se je količina zbranih odpadkov povečala za skoraj četrtino. Še nekoliko bolj, za 28 %, je narasla količina odpadkov, predvidenih za recikliranje; znašala je 960.000 ton.
 Komunalnih odpadkov je bilo v zadnjem četrtletju zbranih 277.000 ton ali za 6 % manj kot v istem obdobju 2022. Malo več kot petino so predstavljali mešani komunalni odpadki, preostalih 79 % pa je bilo zbranih ločeno. Med temi je največji delež obsegal odpadni papir in papirnata embalaža (24 %), sledili so biorazgradljivi odpadki (20 %) ter kosovni odpadki (15 %).
Skupno je bilo lani zbranih 11,8 milijona ton odpadkov oz. za 4 % manj kot leto prej. Od tega je bilo 82 % ali skoraj 9,8 milijona ton gradbenih odpadkov. Za predelavo po končnih postopkih je bilo predvidenih 10,7 milijona ton odpadkov ali za 6 % več kot 2022; od tega 7,4 milijona ton za zasipanje in 3,2 milijona ton za recikliranje. Preostanek se je sežgal v energetske namene. Po končnih postopkih je bilo odstranjenih skoraj 402.000 ton odpadkov, pri čemer je bilo za odlaganje predvidenih 188.000 ton odpadkov – skoraj 42 % teh je bilo komunalnih.
 Komunalnih odpadkov je bilo skupno zbranih 1,04 milijona ton ali za 3 % manj kot v 2022. Delež ločeno zbranih se je pri tem precej povečal, in sicer za 6 odstotnih točk, na 77,3 %. Največji upad smo zaznali pri zbranih količinah mešanih komunalnih odpadkov (za 23 %), sledili so steklo in steklena embalaža ter biorazgradljivi odpadki (oboji za 18 %). 
Količina zbranih kosovnih odpadkov se je več kot podvojila in je znašala 85.000 ton, kar je največ do zdaj in je v največji meri posledica obsežne škode ob poplavah na začetku avgusta. Za več kot tretjino so se povečale tudi količine zbranega lesa in lesene embalaže. To so sporočili iz SURS. (konec)