29.12.2023 ob 15:37
Deli članek
Leto zaključujemo s 4,2-odstotno inflacijo

Državni statistiki se sladko smejijo, ker jim folk verjame

Ljubljana (MOREL)- V letošnjem letu je bila inflacija 4,2-odstotna. Letno inflacijo so najbolj zaznamovale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač. Storitve so se v enem letu podražile za 6,0 odsotkov, blago pa za 3,3 odstotka. Na mesečni ravni so se cene v povprečju znižale za 0,5 odstotka.

Letna rast drobnoprodajnih cen je bila lani 10,3-odstotna, povprečna letna rast cen pa 7,4-odstotna. Cene storitev so bile v povprečju višje za šest odstotkov, cene blaga pa za 3,3 odstotka. Blago dnevne porabe se je podražilo za 4,5 odsotka in poltrajno blago za 2,1 odstotka, medtem ko se je trajno blago pocenilo za 0,3 odstotka.

K letni inflaciji so največ, 0,8 odstotne točke, prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač (za 4,6 %). Podražitve v skupini rekreacija in kultura (za 6,3 %) so imele 0,6 odstotne točke vpliva. Po 0,5 odstotne točke vpliva so dodale še višje cene v skupinah alkoholne pijače in tobak (za 9,4 %), zdravstvo (za 8,5 %), restavracije in hoteli (za 7,9 %) ter raznovrstno blago in storitve (za 6,2 %).

Decembra so bile cene življenjskih potrebščin v primerjavi s prejšnjim mesecem v povprečju nižje za 0,5 %.Pocenitve naftnih derivatov (dizelskega goriva za 8,0 %, tekočih goriv za 7,6 % in bencina za 5,3 %) so k mesečni deflaciji prispevale 0,4 odstotne točke. Po 0,1 odstotne točke so k deflaciji dodale še nižje cene zbiranja odpadkov (za 8,1 %), počitniških paketov (za 3,1 %) in prevoznih sredstev (0,9 %) ter druge decembrske pocenitve.

Po drugi strani so deflacijo za 0,2 odstotne točke znižale za 2,9 % višje cene v zdravstvu. Po 0,1 odstotne točke so prispevale še višje cene stanovanjske in gospodinjske opreme ter tekočega vzdrževanja stanovanj (za 0,7 %). To so sporočili iz SURS, kjer so prepričani, da je potrebno verjeti njihovim izračunom, čeprav se na denarnicah navadnih državljanov ne pozna niti malo.(konec)