27.01.2024 ob 13:42
Deli članek
Na mesečni ravni največja rast v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih

Ljubljana (MOREL)- Prihodek od prodaje storitev je bil novembra lani višji na obeh ravneh ­– na mesečni za 1,0 odstotek in na letni za 6,4 odstotka.Prihodek od prodaje storitev je bil za 1,0 % višji kot oktobra. Najbolj se je zvišal v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih, in sicer za 4,4 %. Večji je bil tudi v gostinstvu (za 2,9 %), poslovanju z nepremičninami (za 1,8 %), drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 1,0 %) ter dejavnosti promet in skladiščenje (za 0,2 %). Nižji je bil le v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 1,6 %).

V primerjavi z novembrom 2022 je bil prihodek od prodaje storitev višji za 6,4 %. Najizraziteje se je povečal v poslovanju z nepremičninami, in sicer za 15,2 %. Višji je bil tudi v gostinstvu (za 15,0 %), drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 14,9 %), informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 14,7 %) ter strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 6,1 %). Znižal se je le v dejavnosti promet in skladiščenje (za 2,5 %). To so sporočili iz SURS. (konec)