28.01.2023 ob 12:16
Deli članek
Na mesečni ravni najvišji v gostinstvu


Ljubljana (MOREL)- Prihodek od prodaje storitev je bil za 1,2 % višji kot oktobra. Najbolj se je povečal v gostinstvu, in sicer za 6,3 %. Višji je bil tudi v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 3,7 %), v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 2,1 %) ter v dejavnosti promet in skladiščenje (za 1,3 %). Nižji pa je bil v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 2,0 %) ter v poslovanju z nepremičninami (za 0,8 %).

V primerjavi s prejšnjim novembrom je bil prihodek od prodaje storitev višji za 13,6 %. K rasti so prispevale vse opazovane skupine storitvenih dejavnosti. Najizraziteje se je povečal v gostinstvu (za 34,3 %), sledile so druge raznovrstne poslovne dejavnosti (za 20,0 %), promet in skladiščenje (za 13,7 %), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (za 12,4 %), informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 8,9 %) ter poslovanje z nepremičninami (za 3,0 %). To so sporočili iz SURS.(konec)