20.02.2023 ob 22:58
Deli članek
Načrtovanih za tretjino več stanovanj

Ljubljana (MOREL)- Januarja je bilo izdanih 16 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe: za stanovanjske 15 %, za nestanovanjske pa 17 % manj. Skupna površina načrtovanih stavb bo merila približno 220.000 m2, kar je za 10 % manj kot v mesecu pred tem. Upadla je predvsem zaradi manjše površine načrtovanih nestanovanjskih stavb (30 % manjša); površina načrtovanih stanovanjskih stavb bo namreč za 7 % večja. 46 % stanovanjskih površin je načrtovanih v enostanovanjskih stavbah; v načrtovanih nestanovanjskih stavbah pa bo največ površine (21 %) namenjene kmetijskim stavbam. 
Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v januarju, je predvidena gradnja skoraj 850 stanovanj; to je za 35 % več kot v predhodnem mesecu. Skoraj vsa stanovanja so načrtovana v stanovanjskih stavbah, le dve sta načrtovani v nestanovanjskih stavbah. Več kot polovica vseh stanovanj (55 %) je načrtovanih v večstanovanjskih stavbah; ta stanovanja bodo povprečno merila 79 m2. V enostanovanjskih stavbah bodo v povprečju merila 168 m2. 
Največ stanovanj je bilo načrtovanih v osrednjeslovenski statistični regiji, 219 ali 26 % vseh; 136 stanovanj ali 16 % vseh je bilo predvidenih v pomurski statistični regiji, 122 ali 15 % vseh pa v jugovzhodni Sloveniji. V drugih regijah jih je bilo načrtovanih manj (najmanj v goriški statistični regiji, 4 stanovanja).  To so sporočili iz SURS. (konec)