13.04.2024 ob 07:39
Deli članek
Največ delovno aktivnih v zadnjem desetletju

Ljubljana (MOREL)- Lani je bilo za 0,3 % več delovno aktivnih, 9,0 % manj brezposelnih in približno enako število podzaposlenih kot v 2022. Nižje so bile stopnje delovne aktivnosti (za 0,2 odstotne točke), brezposelnosti (za 0,4 o. t.) ter dolgotrajne (za 0,2 o. t.) in zelo dolgotrajne brezposelnosti (za 0,1 o. t.).Lani je bilo delovno aktivnih okoli 989.000 oseb ali za 0,3 % več kot leto prej. Njihovo število je bilo tako največje v zadnjem desetletju. Število samozaposlenih je od prejšnjega leta naraslo za 3,4 % na 123.000, število zaposlenih je ostalo na 848.000, število pomagajočih družinskih članov pa je padlo za 3,5 % na približno 19.000.
Brezposelnih je bilo približno 38.000 oseb ali za 9,0 % manj kot v 2022. Letni upad je bil manjši kot razlika med 2023 in predhodnima dvema letoma, ki ju je zaznamovala epidemija covida-19: v primerjavi z letom 2020 je njihovo število upadlo za 27,0 %, v primerjavi z letom 2021 pa za 22,5 %. 
Stopnja brezposelnosti se je v primerjavi z 2022 znižala za 0,4 odstotne točke (o. t.), na 3,7 %. Najnižja je bila med terciarno izobraženimi (2,1 %), najvišja pa med osebami z največ osnovnošolsko izobrazbo (8,7 %). Znižala pa se je tudi stopnja delovne aktivnosti – upadla je za 0,2 o. t., na 56,4 %. Najvišja je bila med posamezniki s terciarno izobrazbo (78,5-odstotna), najnižja pa med osebami z največ osnovnošolsko izobrazbo (23,5 %). 
Stopnja dolgotrajne brezposelnosti (12 mesecev in več) je znašala 1,5 % ali za 0,2 o. t. manj kot leto prej in za 0,6 o. t. manj kot v 2021, stopnja zelo dolgotrajne brezposelnosti (24 mesecev ali več) pa je bila 0,7-odstotna in se je v primerjavi z letom prej znižala za 0,1 o. t., v primerjavi z 2021 pa za 0,2 o. t.
Med delovno aktivnimi so bili tudi podzaposleni, tj. osebe, katerih delovni čas je bil krajši od polnega, vendar bi si želele delati več in so bile za to tudi takoj na voljo. Lani je bilo takšnih oseb okoli 12.000 ali za 0,1 % več kot leto prej. Njihov delež med vsemi delovno aktivnimi pa je ostal enak kot v 2022, 1,2-odstoten. Med podzaposlenimi je bilo približno dve tretjini žensk (67,6 %). Več podzaposlenih je bilo v vzhodni Sloveniji (54,8 %) kot zahodni Sloveniji (45,2 %). To so sporočili iz SURS.(konec)