11.01.2024 ob 22:16
Deli članek
Največ sredstev namenjenih upravljanju odpadnih voda in ravnanju z odpadki

Ljubljana (MOREL)- Investicijska sredstva za varstvo okolja so bila v 2022 na letni ravni višja za 16,5 odstotka, tekoči izdatki pa za 5,6 odstotka. Za investicije v varstvo okolja je bilo namenjenih 409 milijonov EUR ali 16,5 odstotka več kot v 2021. Največji delež so obsegala vlaganja v upravljanje odpadnih voda, in sicer 34,7 odstotka (142 milijonov EUR).
Tekoči izdatki za varstvo okolja so bili za 5,6 % večji kot leto prej; znašali so 831 milijonov EUR. Največ, skoraj 46,8 % (389 milijonov EUR), jih je bilo namenjenih ravnanju z odpadki.
V industriji (področja dejavnosti B, C, D po SKD 2008) so za varstvo okolja med proizvodnim procesom namenili 59,8 %, za varstvo okolja ob koncu proizvodnega procesa pa 40,2 % investicij.
V strukturi vrednosti investicij v varstvo okolja je bila na prvem mestu osrednjeslovenska statistična regija (54,3 %), sledili sta savinjska (7,4 %) in podravska (6,9 %).
Tudi pri deležu vrednosti tekočih izdatkov za varstvo okolja je bil vrstni red enak; največ je prav tako prispevala osrednjeslovenska statistična regija (32,5 %), sledili sta savinjska (23,8 %) in podravska regija (13,7 %). To so sporočili iz SURS. (konec)