26.02.2024 ob 22:38
Deli članek
Neto proizvodnja električne energije večja kot v lanskem januarju

 

Ljubljana (MOREL)- Proizvodnja električne energije se je januarja v primerjavi z istim mesecem lanskega leta povečala, povečala se je tudi oskrba z energenti. Neto proizvodnja električne energije je znašala 1.354 GWh in se je v primerjavi z decembrom povečala za 2 %, v primerjavi s prejšnjim januarjem pa se je povečala za 17 %. Proizvodnja v hidroelektrarnah je bila za 25 % večja, v termoelektrarnah za 35 % večja, v jedrski elektrarni pa je napram enemu letu nazaj ostala nespremenjena.

Večji proizvodnji električne energije v termoelektrarnah je sledil tudi porast porabe goriv. Skupna poraba goriv je bila tako za 36 % večja kot pred enim letom. Uvozili smo 902 GWh, izvozili pa 974 GWh električne energije. V primerjavi s prejšnjim januarjem se je uvoz zmanjšal za 6 %, izvoz pa povečal za 12 %.
Gospodinjstva so januarja porabila 375 GWh električne energije, poslovni subjekti pa 639 GWh, pri čemer je poraba v gostinski dejavnosti znašala 33 GWh. Ljubljana je bila edina občina z več kot 10-odstotno porabo električne energije v omenjeni dejavnosti, obsegala je 15,6 %.
Količina oskrbe z energenti se je povečala pri vseh kategorijah, razen pri drugih naftnih proizvodih, motornem bencinu ter pri petrolejskem gorivu za reaktivne motorje. Oskrbe pri teh treh spremljanih kategorijah so se v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšale za 46 %, 4 %, oziroma za 2 %. Po drugi strani so se povečale količine oskrbe z rjavim premogom in lignitom za 229 %, črnim premogom in antracitom za 104 %, koksom za 43 %, zemeljskim plinom za 14 % in ekstra lahkim kurilnim oljem za 12 %.
V primerjavi s prejšnjim januarjem pa so porastle količine oskrbe z drugimi naftnimi proizvodi za 71 %, rjavim premogom in lignitom za 67 %, črnim premogom in antracitom za 21 %, zemeljskim plinom za 17 %, ekstra lahkim kurilnim oljem za 9 %, petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 8 % in utekočinjenim naftnim plinom za 7 %. To so sporočili iz SURS. (konec)