20.02.2024 ob 14:13
Deli članek
Odkupljena količina skoraj enaka, odkupne cene v povprečju nižje

Ljubljana (MOREL)- Lani je bilo odkupljenega za 61,1 milijona EUR okroglega lesa iz zasebnih gozdov oz. za okoli 9 odstotkov manj kot v letu pred tem.V primerjavi z letom 2022 se je skupna vrednost lani odkupljenega okroglega lesa znižala za okoli 9 %, na 61,1 milijona EUR. Odkup lesa je bil količinsko približno enak, povprečne cene pa so bile nižje kot leto prej.
Vrednosti sta upadli pri hlodih za žago in furnir (za 12 %) ter pri lesu za celulozo in plošče (za skoraj 6 %). Po drugi strani pa sta se vrednosti lesa za kurjavo in drugega okroglega industrijskega lesa zvišali (za skoraj 5 % oz. 38 %).
Največji del vrednosti celotnega odkupa okroglega lesa je bil znova ustvarjen z odkupom hlodov za žago in furnir, in sicer 77,6 % celotne vrednosti; delež lesa za celulozo je znašal 14,5 %, delež lesa za kurjavo 5,1 % in delež drugega okroglega industrijskega lesa 2,8 % vrednosti celotnega odkupa. To so sporočili iz SURS. (konec)