30.03.2024 ob 23:19
Deli članek
Ovc manj … , koz več

Ljubljana (MOREL)- Na začetku decembra 2023 smo redili približno 116.000 ovc ali okoli 1 odstotek oz. 1.000 živali manj kot pred letom dni. Jagnjet in mladih ovc je bilo za približno 2 % ali 1.000 več (skupno jih je bilo okoli 29.000), medtem ko se je število plemenskih živali zmanjšalo za okoli 1 % (približno 1.000 živali manj). 
Največji upad števila v kategoriji plemenskih živali smo zaznali pri mlajših živalih (tistih, ki do 1. decembra lani še niso povrgle mladičev); pri mlečnih za 38 %, pri drugih (mesnih) pa za okoli 24 % (gre za številčno manjše podkategorije). Število starejših plemenskih živali (tistih, ki so do omenjenega datuma vsaj enkrat povrgle mladiča) pa se je povečalo, in sicer število mlečnih za okoli 29 % in drugih (mesnih) za okoli 5 % (slednja je najštevilčnejša podkategorija; skupno je v njej približno 64.000 živali), medtem ko je bilo plemenskih živali skupno približno 83.000. Ovnov je bilo približno 5.000 oz. za okoli 8 odstotkv manj.
Koz smo redili približno 27.000 oz. za okoli 3 % več kot leto prej (približno 1.000 živali več). Kozličkov in mladih koz je bilo za okoli 8 % oz. 400 več; skupno je bilo teh živali približno 6.000. Povečalo se je tudi število plemenskih koz, in sicer za okoli 2 % (ali približno 400 živali več; skupno jih je bilo okrog 19.000).
Povečanje števila v kategoriji plemenskih živali je bilo zaznano pri starejših živalih (tistih, ki so do 1. decembra lani vsaj enkrat povrgle mladiča); mlečnih (manj številčni kategoriji) je bilo sicer za okoli 18 % manj (okrog 1.000 živali manj), pri drugih (mesnih) (najštevilčnejša kategorija znotraj plemenskih živali) pa smo zaznali porast števila za okoli 20 % (okrog 2.000 živali več); v tej kategoriji je okrog 10.000 živali. 
Število mlajših živali (tistih, ki do omenjenega datuma še niso povrgle mladičev) se je zmanjšalo, mlečnih (najmanj številčna kategorija znotraj plemenskih živali) je bilo za okoli 31 % ali 600 živali manj, medtem ko se je število drugih (mesnih) povečalo za okrog 7 % ali 200 živali (tudi v tem primeru gre za številčno manjšo podkategorijo). Kozlov je bilo približno 2.000 oz. za okoli 2 % več kot leto prej. To so sporočili iz SURS. (konec)
T