20.01.2023 ob 11:46
Deli članek
Podražitve industrijskih proizvodov v letu 2022 višje kot leto prej

Ljubljana (MOREL)- Decembra so bili industrijski proizvodi pri proizvajalcih za skoraj petino dražji na letni in za 0,2 odstotka na mesečni ravni. V letni primerjavi so se cene zvišale v skoraj vseh dejavnostih. 

Industrijski proizvodi pri proizvajalcih so se v enem letu podražili za 19,3 % (v 2021 za 10,6 %). Cene za prodajo na domačem trgu so bile višje za 23,3 %, za prodajo na tujih trgih pa za 15,3 %. Pri slednjih so se cene za prodajo na trgih držav v evrskem območju dvignile za 15,4 %, zunaj evrskega območja pa za 15,1 %. Podražili so se energenti (za 79,0 %), surovine (za 19,4 %), proizvodi za široko porabo (za 14,3 %) in proizvodi za investicije (za 10,2 %). 

Najizraziteje so zrasle cene v oskrbi z električno energijo (za 101,2 %), sledile so podražitve v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 44,0 %), proizvodnji papirja in izdelkov iz papirja (za 36,6 %) ter tiskarstvu in razmnoževanju posnetih nosilcev zapisa (za 27,3 %). Cene so upadle le v proizvodnji drugih vozil in plovil (za 2,9 %). 

V primerjavi z novembrom so bili industrijski proizvodi dražji za 0,2 %. Cene proizvodov za prodajo na domačem trgu so se dvignile za 0,5 %, cene proizvodov za prodajo na tujih trgih pa so ostale enake; na trgih držav zunaj evrskega območja so upadle za 0,1 %, na trgih držav evrskega območja pa so ostale nespremenjene.

Energenti so se podražili za 1,1 %, proizvodi za široko porabo za 0,7 % in proizvodi za investicije za 0,3 %. Surovine so se pocenile za 0,1 %. 

Cene so najbolj zrasle v proizvodnji pijač (za 8,3 %), sledile so podražitve v proizvodnji oblačil (za 3,8 %) ter proizvodnji računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov (za 2,2 %). Po drugi strani so se cene najbolj znižale v proizvodnji kovin (za 1,4 %) ter obdelavi in predelavi lesa ter izdelkov iz lesa (za 1,2 %). To so sporočili iz SURS. (konec)