05.09.2023 ob 09:32
Deli članek
Poplave so upravičeni razlog za preložitev plačila davčnih obveznosti

Ljubljana (MOREL)-  Davčni zavezanci, ki davčnih  obveznosti iz upravičenega razloga, ki je povezan s poplavami, ne morejo plačati pravočasno, lahko do vključno 6. septembra 2023 zaprosijo za odlog plačila.

Omogočeno je podaljšanje roka za plačilo oziroma odlog plačila obveznosti (davki, prispevki, globe,…) za največ 24 mesecev. Zavezanec mora v zahtevi utemeljiti, da obveznosti iz upravičenega razloga, ki je povezan s poplavami, ne more plačati pravočasno. V primeru odobrenega odloga po tej podlagi se obresti ne obračunajo. Zahtevo lahko zavezanci vložijo do vključno 6. septembra 2023, so sporočili iz Finančne uprave RS (konec)