25.01.2023 ob 10:43
Deli članek
Porast količine oskrbe z energenti na mesečni in letni ravni

Ljubljana (MOREL)- Količina oskrbe z energenti se je povečala pri vseh kategorijah, razen pri drugih naftnih proizvodih ter pri črnem premogu in antracitu. Oskrbi pri teh dveh spremljanih kategorijah sta se v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšali za 56 % oziroma za 15 %. Po drugi strani so se povečale količine oskrbe z rjavim premogom in lignitom za 413 %, ekstra lahkim kurilnim oljem za 110 %, utekočinjenim naftnim plinom za 20 %, zemeljskim plinom za 15 %, petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 14 %, dizelskim gorivom za 3 % in motornim bencinom za 3 %.

V primerjavi s prejšnjim decembrom pa so porastle količine oskrbe s petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 26 %, koksom za 20 %, motornim bencinom za 15 %, ekstra lahkim kurilnim oljem za 10 % in dizelskim gorivom za 5 %. To so sporočili iz SURS. (konec)