20.01.2023 ob 11:51
Deli članek
Potrošniki leto začeli slabo razpoloženi

Ljubljana (MOREL)- Vrednost kazalnika zaupanja se je po treh mesecih rasti ob koncu prejšnjega leta tokrat znižala. Upad so na SURS zaznali tudi na letni ravni. Kazalnik zaupanja potrošnikov se je v primerjavi z decembrom poslabšal za 4 odstotne točke in bil 13 odstotnih točk nižji od dolgoletnega povprečja.

Na mesečni ravni so se poslabšale vse štiri komponente tega kazalnika: trenutno finančno stanje v gospodinjstvu za 6 odstotnih točk, preostali kazalniki (pričakovanja glede finančnega stanja v gospodinjstvu, glede gospodarskih razmer v državi in glede večjih nakupov) pa vsak za 3 odstotne točke.

Na letni ravni prav tako upadlo. V primerjavi s prejšnjim januarjem se je vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov znižala za 11 odstotnih točk. Tudi na letni ravni so se poslabšale vse štiri komponente tega kazalnika: trenutno finančno stanje v gospodinjstvu za 13 odstotnih točk, pričakovanje glede gospodarskih razmer v državi prav tako za 13 odstotnih točk, pričakovanje glede večjih nakupov za 11 odstotnih točk in pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu za 6 odstotnih točk.

Pričakovanja potrošnikov glede obnove stanovanja so se v primerjavi z oktobrom 2022 izboljšala za 4 odstotne točke. Izboljšala so se še pričakovanja glede nakupa avtomobila (za 1 odstotno točko), pričakovanja glede nakupa ali gradnje stanovanj pa so se poslabšala (za 1 odstotno točko). To so sporočili iz SURS. (konec)