22.03.2023 ob 11:51
Deli članek
Povprečna januarska plača nekoliko nižja od plače za december 2022

Ljubljana (MOREL)- Povprečna bruto plača za januar 2023 je znašala 2.144,72 EUR. Od plače za december 2022 je bila nižja, in sicer nominalno za 0,7 %, realno pa za 0,9 odstotka. Povprečna neto plača je znašala 1.399,03 EUR in je bila od plače za december 2022 nominalno nižja za 1,4 %, realno pa za 1,6 %.V primerjavi s plačo za januar prejšnjega leta pa je bila višja: nominalno v bruto znesku za 11,5 % (oz. realno za 1,4 %), v neto znesku pa za 13,2 % (oz. realno za 2,9 %).
V primerjavi s plačo za december 2022 se je povprečna bruto plača v zasebnem sektorju znižala za 0,8 %, v javnem sektorju pa za 0,5 %. V institucionalnem sektorju država, ki je del javnega sektorja, je bila nekoliko višja od plače za december 2022 (za 0,6 %).
Na ravni dejavnosti je bila povprečna bruto plača najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (3.053,79 EUR), sledila je plača v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (3.044,09 EUR). Najnižja je bila v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (1.528,96 EUR). To so sporočili iz SURS. (konec)