15.02.2023 ob 11:52
Deli članek
Povprečna (mesečna) plača za leto 2022 nominalno višja, realno pa nižja

Ljubljana (MOREL)- Povprečna bruto plača za december 2022 je znašala 2.159,40 EUR. Od plače za november je bila nižja, nominalno za 3,8 %, realno pa za 4,0 %. Povprečna neto plača je znašala 1.419,56 EUR in je bila od plače za november nominalno nižja za 4,1 %, realno pa za 4,3 %. V zasebnem sektorju se je povprečna bruto plača znižala za 5,6 % (predvsem zaradi manjšega obsega izplačanih izrednih izplačil, tj. 13. plač in božičnic), v javnem sektorju pa za 0,3 %. V institucionalnem sektorju država, ki je del javnega sektorja, je bila višja za 3,8 %.

Povprečna plača za leto 2022 je znašala 2.023,92 EUR bruto oz. 1.318,64 EUR neto. Od plače za leto 2021 je bila nominalno višja (v bruto znesku za 2,8 % oz. v neto znesku za 3,8 %), realno pa nižja (v bruto znesku za 5,5 % oz. v neto znesku za 4,6 %).

V primerjavi s plačo za 2021 je bila povprečna bruto plača za 2022 v zasebnem sektorju višja za 6,2 %, v javnem sektorju pa nižja za 2,5 % (v institucionalnem sektorju država se je znižala za 4,9 %). Na omenjeno gibanje plače so med drugim vplivali tudi ukrepi, povezani z epidemijo covida-19, ki so veljali v 1. polletju 2021.

Pregled podatkov za obdobje 2018–2022 pokaže, da so se stopnje nominalne rasti povprečne bruto plače (glede na predhodno leto) v celotnem obdobju zviševale, vendar je bila rast v 2022 počasnejša kot v predhodnih letih. Realno je bila stopnja rasti povprečne bruto plače najvišja v 2020, najnižja pa v 2022, ko je bila negativna – razlog za to je bila višja povprečna letna stopnja inflacije.

To so sporočili iz SURS. (konec)