22.04.2024 ob 12:13
Deli članek
Povprečna plača nižja od plače za mesec prej

Ljubljana (MOREL)- V primerjavi s plačo za januar 2024 je bila povprečna bruto plača za februar nižja – nominalno za 1,7 % in realno za 2,5 odstotka. Povprečna bruto plača za februar 2024 je znašala 2.279,52 EUR. Od plače za mesec prej je bila nižja – nominalno za 1,7 %, realno pa za 2,5 %.Povprečna neto plača je znašala 1.449,19 EUR in je bila od plače za januar 2024 nominalno nižja za 1,9 %, realno pa za 2,7 %.

V primerjavi s plačo za februar prejšnjega leta je bila višja nominalno (v bruto znesku za 6,9 %, v neto znesku za 4,1 %) in realno (v bruto znesku za 3,4 %, v neto znesku za 0,7 %).V primerjavi s plačo za mesec prej se je povprečna bruto plača v javnem sektorju znižala za 3,2 % (v institucionalnem sektorju država je bila nižja za 3,0 %), v zasebnem sektorju pa za 0,8 %.
Povprečna bruto plača je bila najvišja v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (3.191,55 EUR) ter v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (3.191,12 EUR), najnižja pa v gostinstvu (1.655,59 EUR).
V primerjavi s plačo za januar 2024 se je povprečna bruto plača najbolj zvišala v rudarstvu (za 3,1 %), najbolj znižala pa v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 5,1 %). To so sporočili iz SURS. (konec)