25.04.2024 ob 10:44
Deli članek
Prenočitev tujih turistov za tretjino več kot pred letom dni

Ljubljana (MOREL)- Marca so turistični nastanitveni obrati poročali o 337.000 prihodih turistov in 841.000 njihovih prenočitvah; prvih je bilo za 22 % več kot leto prej, drugih pa za 18 % več. Turisti so največkrat prenočili v občinah Ljubljana, Piran in Bled. Najbolje obiskane so bile sicer zdraviliške.

Domači turisti so ustvarili 36 % vseh prenočitev v marcu. Njihovih prihodov je bilo 109.000 ali za 3 % manj kot v istem mesecu lani, prenočitev pa skoraj 304.000 ali za 2 % manj. Največkrat so prenočili v občini Piran, sledili sta občini Podčetrtek in Brežice. 
Tuji turisti so ustvarili več kot 228.000 prihodov ali za 38 % več kot pred letom dni in nekaj manj kot 538.000 prenočitev ali za tretjino več. Največ njihovih prenočitev so našteli v občini Ljubljana, sledili sta Piran in Bled. 

Turisti iz Italije so ustvarili 75.200 prenočitev ali 14 % vseh tujih, največkrat so prenočili v občini Ljubljana. Opravili so za 40 % več prenočitev kot leto prej. Turisti iz Avstrije so prav tako predstavljali 14 % vseh tujih prenočitev, skupno so jih ustvarili 74.000. To je bilo za 38 % več kot leto prej, največ v občini Piran. Sledili so turisti iz Nemčije, Hrvaške, Madžarske in Češke. V primerjavi z letom prej se je znatno povečalo število prenočitev turistov iz vseh omenjenih držav, najbolj pa pri turistih iz Češke, in sicer za 77 %. 

V zdraviliških občinah je bilo ustvarjenih največ prenočitev, in sicer 29 % oz. 240.400. Največ prenočitev je bilo v občini Moravske Toplice. Sledile so gorske in obmorske občine (iz vsake vrste po 19 % vseh prenočitev) ter Ljubljana (18 %).  V primerjavi s prejšnjim marcem se je število turističnih prenočitev povečalo v vseh vrstah turističnih občin, najbolj v obmorskih, in sicer za 36 %. Povprečna doba bivanja je bila najdaljša v zdraviliških občinah, znašala je 3,2 prenočitve.

Izmed omenjenih vrst turističnih občin pa je bila najkrajša v Ljubljani, kjer je znašala 2,0 prenočitve.  Domači in tuji turisti so največ prenočitev ustvarili v hotelih (485.600 prenočitev oz. 58 % vseh), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (18 %). Stalna ležišča so bila v povprečju najbolj zasedena v hotelih, in sicer 40-odstotno. Povprečna doba bivanja turistov v tej vrsti nastanitvenih obratov pa je znašala 2,4 prenočitve. To so sporočili iz SURS. (konec)