15.12.2023 ob 11:34
Deli članek
Prenočitev za 14 odstotkov več

Ljubljana (MOREL)-  Domači turisti so v opazovanem obdobju ustvarili okoli 15 milijonov prenočitev na zasebnih potovanjih, od tega približno tri četrtine v tujini. Skupno je bilo za 14 % več prenočitev kot v istem obdobju lani. Na turističnem potovanju doma ali v tujini so prenočili povprečno 5-krat, pri čemer so bila potovanja v tujini v povprečju daljša. Podobno kažejo podatki pri zasebnih potovanjih, povprečna dolžina teh je bila 5,2 prenočitve (2,9 v Sloveniji in 6,9 v tujini). 
Prebivalci na zasebnih potovanjih so večinoma bivali v najetih nastanitvenih obratih. V Sloveniji so največkrat prenočili pri sorodnikih in prijateljih, v tujini pa so izbrali druge najete nastanitvene obrate. 
Povprečna dnevna poraba turista na zasebnih potovanjih je znašala 72 EUR. Njegovi dnevni izdatki so na potovanjih po Sloveniji obsegali okoli 66 EUR, na tistih v tujini pa 74 EUR. Najvišje so imeli domači turisti, nastanjeni v hotelih v tujini, in sicer 136 EUR na dan. 
V opazovanem obdobju so se prebivalci Slovenije odpravili tudi na 767.000 enodnevnih zasebnih in poslovnih izletov v tujino, kar je bilo skoraj za polovico več kot v istem lanskem obdobju. Več kot 80 % teh je bilo zasebnih. V povprečju so na enem zasebnem izletu porabili 113 EUR. To so sporočili iz SURS. (konec)