18.04.2024 ob 20:12
Deli članek
Pri deležu ločeno zbranih komunalnih odpadkov rahel upad

Ljubljana (MOREL)-  Delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov (v celotni količini zbranih komunalnih odpadkov) se je v 2022 prvič po šestih letih znižal – znašal je 73,4 % ali za 0,8 odstotne točke manj kot leto prej. Bruto bilančni presežek dušika na kmetijskih zemljiščih v uporabi je dosegel najvišjo vrednost v zadnjih 15 letih, 70 kilogramov na hektar. Tudi pri bruto bilanci fosforja na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi smo zaznali dvig, in sicer z 0 kilogramov na 3 kilograme na hektar.
Nekovinski minerali so obsegali 67,7 % izkoriščenih domačih virov ali za 1,5 odstotne točke več kot v 2021. Sledila je biomasa s 23,4 % (upad za 0,5 odstotne točke). Najmanjši delež so z 8,9 % predstavljale fosilne energetske surovine (znižanje za 1,0 odstotne točke). Izkoriščanje domačih virov na osebo je ostalo na enaki ravni, pri 12,5 tone.
Deleža državnih proračunskih sredstev za raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD) na področju okolja in energije sta se zvišala – prvi za 0,4 odstotne točke, na 6,2 %, drugi pa za 0,7 odstotne točke, na 4,9 %. Delež okoljskih davkov se je znižal tretje leto zapored in je znašal 7,6 %. 
V 2021 so emisije ogljikovega dioksida (CO2) v cestnem prometu znašale 2.682 kilogramov CO2 na prebivalca, kar je bilo za 16 % več kot leto prej. V podkategoriji emisij CO2 v osebnem cestnem prometu (avtomobili, motorji ipd.) pa so obsegale 1.451 kilogramov CO2 na prebivalca ali na letni ravni za četrtino več.To so sporočili iz SURS. (konec)