16.01.2023 ob 11:20
Deli članek
Pri vseh vrstah prevoza in prometa se je povečalo število potnikov

Ljubljana (MOREL)- Število potnikov se je povečalo pri vseh vrstah prevoza in prometa, najizraziteje v pristaniškem (več kot trikrat toliko), najmanj pa v železniškem (8 odstotkov več).Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so prepeljali skoraj 3,8 milijona potnikov oz. za 30 % več kot v prejšnjem novembru, avtobusi v medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem prevozu pa skoraj 2,8 milijona potnikov oz. za polovico več. Skupno je bilo opravljenih 52,1 milijona potniških kilometrov oz. za 47 % več.
Čez cestne mejne prehode je v Slovenijo vstopilo ali izstopilo iz nje 4,2 milijona potniških vozil oz. za četrtino več kot novembra 2021. Tovornih vozil je bilo za desetino manj; mejne prehode jih je prečkalo 1,1 milijona.
Vlaki so prepeljali 1,3 milijona potnikov oz. za 8 % več. Pri tem so opravili 65,6 milijona potniških kilometrov, kar je bilo v letni primerjavi za 16 % več.
Z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je odpotovalo ali na to letališče pripotovalo približno 66.800 potnikov. To je bilo za 48 % več kot v prejšnjem novembru. 
V slovenska pristanišča je priplulo ali iz njih odplulo 263 ladij oz. za 30 % več. S 6 potniškimi ladjami je bilo prepeljanih več kot trikrat toliko potnikov kot novembra leto prej; našteli so skoraj 2.300 potnikov.  To so sporočili iz SURS. (konec)