28.06.2024 ob 00:23
Deli članek
Prihodek od prodaje v trgovini na drobno ponovno nižji

Ljubljana (MOREL)- Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno se je maja znižal v mesečni in letni primerjavi. V trgovini z motornimi vozili je bil na mesečni ravni nižji, na letni pa višji.V primerjavi z aprilom se je realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno znižal za 0,5 %. V trgovini z neživili je bil nižji za 1,6 %, v trgovini z živili za 0,1 %, v trgovini z motornimi gorivi pa je ohranil aprilsko vrednost.
Tudi na letni ravni je bil realni prihodek od prodaje nižji, in sicer za 1,0 %. V trgovini z neživili se je znižal za 3,3 %, medtem ko se je v trgovini z živili zvišal za 1,7 %, v trgovini z motornimi gorivi pa za 1,0 %.
V prvih petih mesecih leta se je v primerjavi z istim obdobjem lani realni prihodek znižal za 1,4 %. V trgovini z motornimi gorivi se je znižal za 8,4 % in v trgovini z neživili za 0,4 %, v trgovini z živili pa se je za 2,6 % zvišal.
Na mesečni ravni se je realni prihodek od prodaje motornih vozil in popravil le-teh znižal za 5,5 %, medtem ko se je na letni za 1,5 % zvišal. Tudi v prvih petih mesecih leta je bil višji kot v istem obdobju lani, in sicer za 8,1 %. To so sporočili iz SURS. (konec)