27.05.2024 ob 10:59
Deli članek
Rast prihodkov in izdatkov najvišja v oskrbi z električno energijo, plinom in paro

Ljubljana (MOREL).- Prihodki od prodaje so se lani drugo leto zapored zvišali za več kot petino, hkrati pa so v vseh področjih dejavnosti znatno narasli izdatki za nabavo blaga in storitev. Tako prihodki kot izdatki so se najizraziteje povečali v oskrbi z električno energijo, plinom in paro, sledilo je gostinstvo.

Lani je delovalo 193.062 podjetij s pretežno tržno dejavnostjo. Enako kot v 2021 so se njihovi čisti prihodki od prodaje na letni ravni zvišali za več kot petino (23 %); za več kot 45 % so se povečali v področju dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro ter v gostinstvu. Po drugi strani je bilo v oskrbi z električno energijo, plinom in paro zaznati najvišjo rast izdatkov za nabavo blaga in storitev (60 %) in največji upad ustvarjene dodatne vrednosti, ta je bila nižja za 40 %.
Od leta 2021 naprej pri strukturni statistiki podjetij opazujemo tudi področje kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnosti. Pri teh so zrasli tako prihodki (za 37 %) kot dodana vrednost (za 27 %). 
V opazovanih podjetjih je bilo lani 761.444 zaposlenih in samozaposlenih oseb oz. za 4 % več kot v letu pred tem. Največ jih je delalo v predelovalnih dejavnostih in v trgovini.
Število zaposlenih in samozaposlenih se je najizraziteje povečalo v izobraževanju; sledili so gradbeništvo, gostinstvo in poslovanje z nepremičninami. To so sporočili iz SURS. (konec)