23.08.2023 ob 13:41
Deli članek
Razpoloženje potrošnikov nekoliko slabše

Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, avgust 2023

Ljubljana (MOREL)- Kazalnik zaupanja potrošnikov se je avgusta na mesečni ravni poslabšal za 1 odstotno točko. Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila za 1 odstotno točko nižja kot v juliju in za 12 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja.

Upad so povzročila bolj pesimistična pričakovanja potrošnikov glede gospodarskih razmer v državi (za 3 odstotne točke) in finančnega stanja v gospodinjstvu (za 2 odstotni točki). Nekoliko bolj optimistična so bila njihova pričakovanja glede večjih nakupov (za 1 odstotno točko). Kazalnik trenutno finančno stanje v gospodinjstvu je ohranil vrednost iz prejšnjega meseca.

V primerjavi s prejšnjim avgustom se je vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov za 5 odstotnih točk zvišala, od povprečja prejšnjega leta pa je bila za 1 odstotno točko nižja. Na letno rast kazalnika zaupanja so vplivala bolj optimistična pričakovanja potrošnikov glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za 9 odstotnih točk), gospodarskih razmer v državi (za 5 odstotnih točk) in večjih nakupov (prav tako za 5 odstotnih točk). Kazalnik mnenja o trenutnem finančnem stanju v gospodinjstvu je ohranil vrednost iz lanskega avgusta. To so sporočii iz SURS. (konec)