25.01.2024 ob 12:34
Deli članek
Redno zaposleni v visokošolskih zavodih na teh opravijo tudi vse več honorarnega dela

 

Ljubljana (MOREL)- Število pedagoških honorarnih delavcev na visokošolskih zavodih je bilo v opazovanem študijskem letu za nekaj manj kot 5 % večje kot v predhodnem. Nekoliko izraziteje se je povečalo med tistimi z redno zaposlitvijo na teh zavodih (za 7 %) v primerjavi s tistimi brez nje (za 6 %).

V študijskem letu 2022/23 je pedagoško honorarno delo opravljalo 5.482 delavcev na visokošolskih zavodih in 837 na višjih strokovnih šolah. Od skupno 6.319 honorarnih delavcev (51,9 % moških in 48,1 % žensk) jih je bilo 43,1 % tudi redno zaposlenih na enem izmed teh zavodov. Števili honorarnih delavcev brez redne zaposlitve in honorarnih delavcev z redno zaposlitvijo na visokošolskih zavodih nespremenjeni

Honorarno delo je, ne da bi pri tem imeli redno zaposlitev na enem izmed visoko- ali višješolskih zavodov, opravljalo 3.595 pedagoških delavcev, v predhodnem študijskem letu je njihovo številko znašalo 3.607. Pedagoških delavcev, ki so bili redno zaposleni na zavodih terciarnega izobraževanja, je bilo 2.724 (v predhodnem letu 2.696).
 
Med honorarnimi delavci na visokošolskih zavodih jih je 43,2 % imelo visokošolsko izobrazbo 2. stopnje, 56,8 % pa visokošolsko izobrazbo 3. stopnje. Na višjih strokovnih šolah je bilo honorarnih delavcev z visokošolsko izobrazbo 1. stopnje 22,5 %, tistih z 2. stopnjo 45,4 %, 3. oz. najvišjo stopnjo izobrazbe pa jih je pridobilo 32,2 %. To so sporočili iz SURS. (konec)(