28.08.2023 ob 20:30
Deli članek
Samozaposlenih več, zaposlenih nekoliko manj

Ljubljana (MOREL)- Med 996.000 delovno aktivnimi je bilo 54 odstotkov moških in 46 odstotkov žensk. V primerjavi s 1. četrtletjem letos je bilo delovno aktivnih za 2 odstotka več. Število se je zvišalo tako med moškimi (za 2 odstotka) kot med ženskami (za 3 odstotke). Tudi stopnja delovne aktivnosti je zrasla za 1,3 odstotne točke, višja je bila tako pri moških (1,2 odstotne točke) kot pri ženskah (1,4 odstotne točke). 
Dve tretjini (63,1 odstotka) delovno aktivnih moških sta imeli dokončano največ srednjo šolo, 27,5 odstotka je bilo terciarno izobraženih, 9,4 odstotka pa jih je imelo zaključeno osnovno šolo ali manj. Pri delovno aktivnih ženskah je bil delež tistih s terciarno izobrazbo višji - 47,0 odstotkov, manjši pa je bil delež tistih z doseženo srednješolsko izobrazbo (44,9 odstotka) in z največ osnovnošolsko izobrazbo (8,1 odstotka).
Med delovno aktivnimi prebivalci je bilo 84,6 % zaposlenih in 12,8 % samozaposlenih, 2,6 % pa jih je pomagalo na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju. V primerjavi z drugim četrtletjem 2022 se je število samozaposlenih povečalo za 5,7 %, število zaposlenih pa se je zmanjšalo za pol odstotka. To so sporočili iz SURS. (konec)