18.09.2023 ob 23:21
Deli članek
Število delovno aktivnih rahlo upadlo

Ljubljana (MOREL)- Delovno aktivnih je bilo na mesečni ravni približno 2.400 manj, skupno nekaj več kot 933.000 oseb. V primerjavi s prejšnjim julijem se je število povečalo za 1,2 %. Primerjava skozi daljše časovno obdobje kaže na rast števila dolgotrajno bolniško odsotnih delovno aktivnih oseb.

Ključne statistike:

  • 0,3 % manj delovno aktivnih na mesečni ravni;
  • za 0,3 % manj zaposlenih in 0,2 % več samozaposlenih kot mesec prej;
  • 4,8 % delovno aktivnih oseb odsotnih z dela zaradi starševskega varstva oz. porodniškega dopusta ali dolgotrajne bolniške odsotnosti.

Število delovno aktivnih se je v primerjavi z junijem znižalo za 0,3 %, na okoli 933.000 oseb. Zaposlenih je bilo približno 2.600 manj (upad za 0,3 %), samozaposlenih pa nekoliko več (približno 200 oseb ali za 0,2 % več). Število samozaposlenih se je dvignilo že šesti zaporedni mesec in doseglo najvišjo vrednost, odkar spremljamo registrske podatke o delovno aktivnem prebivalstvu.

Opazneje je na mesečni ravni upadlo število delovno aktivnih žensk, in sicer za nekaj več kot 1.900 ali za 0,5 %, skoraj polovica le-teh v izobraževanju. Manj je bilo tudi delovno aktivnih moških, njihovo število je upadlo za nekaj manj kot 500 ali za 0,1 %. V primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta je bilo delovno aktivnih skupno za 1,2 % več.
V primerjavi z junijem se je število delovno aktivnih povečalo v osmih, zmanjšalo pa v dvanajstih področjih dejavnosti. Najbolj je naraslo v gradbeništvu (skoraj 300 oseb ali za 0,4 % več), sledile so informacijske in komunikacijske dejavnosti (rast za nekaj več kot 60 oseb ali za 0,2 %), največji upad pa smo zaznali v izobraževanju (za nekaj več kot 1.100 oseb ali za 1,4 %), kar je v poletnih mesecih običajno. Opazno manj delovno aktivnih je bilo tudi v predelovalnih dejavnostih, in sicer za nekaj več kot 600 oseb ali za 0,3 % manj. To so sporočili iz SURS. (konec)