21.03.2024 ob 11:22
Deli članek
Stopnja tveganja socialne izključenosti v daljšem obdobju v upadu

Ljubljana (MOREL)- Po podatkih SURS se je stopnja tveganja revščine v Sloveniji lani na skupni ravni nekoliko zvišala (za 0,6 odstotne točke), po drugi strani pa se je pri nekaterih tipih gospodinjstev znižala: v enočlanskih gospodinjstvih moških, mlajših od 65 let, za 1,7 odstotne točke, v gospodinjstvih treh ali več odraslih z vzdrževanimi otroki za 1,5 odstotne točke in pri parih brez vzdrževanih otrok za 0,5 odstotne točke.
Lani je bila stopnja tveganja socialne izključenosti 13,7-odstotna in se je v primerjavi z letom prej zvišala za 0,4 odstotne točke. Tveganju socialne izključenosti je bilo izpostavljenih približno 287.000 prebivalcev Slovenije.
Najvišja je bila leta 2014 (19-odstotna), od takrat pa se je z izjemo nekaj let postopoma zniževala – v devetih letih je upadla za 5,3 odstotne točke. K temu znižanju sta najbolj prispevala upada deleža resno materialno in socialno prikrajšanih oseb (za 4,2 odstotne točke, na 2,0 %) ter deleža oseb v gospodinjstvih z zelo nizko delovno intenzivnostjo (za 3,2 odstotne točke, na 3,8 %), zmanjšanje deleža oseb pod pragom tveganja revščine (za 1,8 odstotne točke, na 12,7 %) pa nekoliko manj. (konec)