08.03.2024 ob 14:35
Deli članek
Stroški dela višji v vseh področjih dejavnosti

Ljubljana (MOREL)- Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v medletni primerjavi na skupni ravni znova zvišali. Najbolj so se povečali v področju dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo. Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili lani v zadnjem četrtletju povprečno za 12,1 % višji kot v istem obdobju leto prej (v 3. četrtletju 2023 so na medletni ravni zrasli za 5,3 %). Plače za tovrstno delovno uro so se dvignile za 12,8 %, drugi stroški dela pa za 7,4 %. Rast je posledica višjih plač in manjšega števila dejansko opravljenih delovnih ur kot v istem četrtletju leto prej.

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so zrasli v vseh področjih dejavnosti – najbolj v kmetijstvu in lovu, gozdarstvu, ribištvu (za 21,8 %), sledile so druge raznovrstne poslovne dejavnosti (za 17,1 %) ter oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (za 17,0 %).
Po podatkih Eurostata so bili stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v 3. četrtletju 2023 v vseh državah članicah EU višji kot v istem obdobju leto pred tem (področje dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo ni vključeno), potem ko je bil enak trend zaznan že v 2. četrtletju. Najizraziteje so se dvignili na Hrvaškem (za 16,3 %), sledili sta Madžarska (za 15,1 %) in Romunija (za 14,7 %). Na ravni EU so ti stroški v opazovanem obdobju zrasli za 5,7 % in v evrskem območju za 5,3 %, v Sloveniji so bili višji za 6,6 %. To so sporočili iz SURS. (konec)