25.01.2023 ob 11:00
Deli članek
Tujih turistov dvakrat toliko kot pred enim letom

Ljubljana (MOREL)- V turističnih nastanitvenih obratih je bilo v zadnjem lanskem mesecu približno 298.000 prihodov turistov. Prihodov je bilo približno toliko kot decembra leto prej. Prihodov tujih turistov je bilo v turističnih nastanitvenih obratih skoraj 184.000. Ustvarili so približno 434.000 prenočitev (ali 98 % več kot leto prej), največ v občini Ljubljana; ta je bila tudi skupno občina z največ prenočitvami. 

Domači turisti so ustvarili 41 % vseh prenočitev, največ v občini Kranjska Gora. Turistični nastanitveni obrati so poročali o 114.000 njihovih prihodih in nekaj več kot 301.000 prenočitvah; to je bilo za približno polovico manj kot v istem mesecu prejšnjega leta, vendar za 7 % več kot v 2019. 

Od tujih turistov so največ prenočitev ustvarili tisti iz Italije, nekaj manj kot 110.400 oz. četrtino vseh. Sledili so turisti iz Hrvaške (12 %), Avstrije (11 %), Nemčije (6 %) in Srbije (5 %).

Skoraj tretjina prenočitev je bila v nastanitvenih obratih v zdraviliških občinah, največji delež med njimi je imela občina Brežice. Sledile so gorske občine (23 % vseh prenočitev), Ljubljana (19 %) in obmorske občine (11 %). To so sporočili iz SURS. (konec)