25.04.2024 ob 10:49
Deli članek
V prvem četrtletju največ turistov iz Hrvaške

Ljubljana (MOREL)-  V letošnjem letu je bilo skupno 909.000 prihodov in nekaj več kot 2,4 milijona prenočitev turistov. Tuji so ustvarili 60 % vseh prenočitev – največ turisti iz Hrvaške, sledili so turisti iz Italije in Avstrije.  Domači turisti so opravili skoraj 959.000 prenočitev, kar je bilo za 2 % manj kot v istem obdobju lani, tuji pa skoraj 1,5 milijona prenočitev ali za 11 % več.
Tabele z najnovejšimi podatki, tudi o prihodih in prenočitvah turistov po spolu in starostnih skupinah, so na voljo v podatkovni bazi SiStat. Poleg tega bodo v njej predvidoma vsak četrtek (ob praznikih pa naslednji delovni dan) objavljeni eksperimentalni dnevni podatki za vse dneve predhodnega tedna.

V Sloveniji je marca prenočilo 53 % moških turistov in 47 % žensk. Glede na prenočitve, je bila pri prvih najbolje zastopana starostna skupina 35–44 let, pri drugih pa 65+ let. Pri tujih turistih so prav tako prevladovali moški. Ustvarili so 54 % prihodov in prenočitev tujih turistov. Skupno je bila najštevilčnejša starostna skupina 35–44 let.
Pri domačih turistih je bilo razmerje med med spoloma nekoliko v prid žensk, ustvarile so za odstotek več prenočitev in nekoliko več prihodov kot moški. Največ prenočitev je bilo ustvarjenih v starostni skupini 65+ let, prispevala je skoraj četrtino vseh domačih prenočitev. Tudi povprečna doba bivanja je bila v tej skupini najdaljša, znašala je 4,9 prenočitve. To so sporočili iz SURS. (konec)