21.06.2024 ob 13:03
Deli članek
V Sloveniji nižje kot v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem

Ljubljana (MOREL)- V standardih kupne moči je bil BDP na prebivalca v Sloveniji leta 2023 za 9 odstotkov nižji od povprečja EU-27, dejanska individualna potrošnja na prebivalca pa za 13 odstotkov manjša. Cene gostinskih in nastanitvenih storitev so bile v Sloveniji nižje kot v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem. 

Razlike med Slovenijo in sosednjimi državami v cenah opazovanih skupin proizvodov in storitev so bile najizrazitejše pri gostinskih in nastanitvenih storitvah: cene teh storitev so bile v Avstriji višje za 21 %, v Italiji za 20 % in na Hrvaškem za 1 %, medtem ko so bile na Madžarskem za 20 % nižje od cen v Sloveniji.

Precej so se razlikovale tudi cene v skupini prometna sredstva. V vseh sosednjih državah so bile cene višje kot v Sloveniji, najizraziteje v Avstriji in na Madžarskem, in sicer za 14 % oz. 10 %.  Cene v skupini hrana in brezalkoholne pijače so bile v Avstriji v povprečju višje za 5 %, v Italiji za 2 % in na Hrvaškem za 1 %, medtem ko so bile cene na Madžarskem enake kot v Sloveniji. To so sporočili iz SURS. (konec)