16.06.2023 ob 22:50
Deli članek
V vrtcih več vzgojiteljic in vzgojiteljev ter njihovih pomočnikov

Ljubljana (MOREL)- V šolskem oz. študijskem letu 2022/23 je bilo v vrtcih zaposlenih 13.177 strokovnih delavk in delavcev, v osnovnih šolah 21.577, v srednjih šolah 7.316 ter v višješolskih in visokošolskih ustanovah 5.613 strokovnih delavk in delavcev.

V vrtcih je bilo zaposlenih 12.593 vzgojiteljic in vzgojiteljev ter njihovih pomočnikov oz. za 1 % več kot v prejšnjem letu. Vzgojiteljic je bilo 97,3 %, vzgojiteljev pa 2,7 % (za 1,2 odstotne točke manj). 6,2 % izmed vseh zaposlenih na tej ravni vzgoje in izobraževanja je delalo v zasebnem sektorju. Ena vzgojiteljica oz. vzgojitelj je skrbel povprečno za sedem otrok.
V osnovnošolskem izobraževanju je bilo zaposlenih 18.610 učiteljev in učiteljic, od tega 2.177 moških in 16.433 žensk. Med njimi jih je 1.069 poleg poučevanja opravljalo tudi delo vodstvenega, svetovalnega ali drugega strokovnega delavca. Čeprav se je število osnovnošolcev v primerjavi s prejšnjim letom povečalo, se je skupno število zaposlenih zmanjšalo za 7,8 %. Med vsemi zaposlenimi na tej ravni izobraževanja je bilo moških nekaj manj kot 12 %, med vodstvenimi delavci pa 24 %.
V srednjih šolah za mladino in odrasle je bilo zaposlenih 7.318 strokovnih delavcev ali za 0,2 % manj kot v prejšnjem šolskem letu. Med njimi je bilo 6.226 učiteljev (od tega 67 % žensk), 259 vodstvenih delavcev (od tega 61 % žensk) in 255 svetovalnih delavcev (od tega 94 % žensk). 811 učiteljev je poleg poučevanja opravljalo tudi delo vodstvenega, svetovalnega ali drugega strokovnega delavca. To so sporočili iz SURS.  (konec)