17.02.2023 ob 10:45
Deli članek
V zadnjem četrtletju cene nekoliko višje

Ljubljana (MOREL)- V primerjavi s 3. četrtletjem 2022 so se cene storitev pri proizvajalcih zvišale za 0,5 odstotka.

Po posameznih področjih dejavnosti so se najbolj dvignile v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 1,9 %), sledili so informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 1,3 %), poslovanje z nepremičninami (za 0,4 %) ter promet in skladiščenje (za 0,1 %). Znižale pa so se v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 1,7 %) in v gostinstvu (za 0,9 %).To so sporočili iz SURS. (konec)