25.01.2024 ob 07:51
Deli članek
Več kot dve petini podjetij plačevalo za spletno oglaševanje

Ljubljana (MOREL)-  44 odstotkov podjetij v dejavnosti I55 je plačevalo za spletno oglaševanje. V gostinskih nastanitvenih dejavnostih (I55 po SKD 2008) je imelo v letu 2023 66 % zaposlenih in samozaposlenih dostop do interneta za službene namene (v EU-27: 51 %). Največji delež (37 %) podjetij v tej dejavnosti je uporabljal fiksne internetne povezave z največjo pogodbeno zagotovljeno hitrostjo vsaj 30, vendar manj kot 100 Mbit/s. Pri 17 % je ta znašala 1 Gbit/s ali več.

Digitalizacija turizma je pomembna za dvig dodane vrednosti in njegovo trajnostno preobrazbo. Ključno vlogo imajo tudi podatki in njihova uporaba – za sprejemanje odločitev in razvijanje novih storitev. Podjetja z 10 ali več zaposlenimi in samozaposlenimi, aktivna v opazovanih dejavnostih, so v 2023 internet uporabljala tudi za naslednje namene:

90 % jih je imelo spletno stran (v EU-27: 94 %). 31 % jih je na njej oglaševalo prosta delovna mesta ali omogočalo elektronsko oddajo prošnje za zaposlitev. Pri 71 % je bila vsebina na spletni strani na voljo v več jezikih. 80 % podjetij je imelo profil na družbenih medijih (v EU-27: 85 %): 80 % na družbenih omrežjih (npr. Facebook, LinkedIn), 55 % na spletnih straneh za deljenje multimedijskih vsebin (npr. YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat) in 5 % blog ali mikroblog (npr. X, Blogspot). 67 % podjetij je družbene medije uporabljalo za razvoj celostne podobe podjetja ali trženje izdelkov ali storitev.

44 % podjetij je plačevalo za spletno oglaševanje, npr. oglase na internetnih iskalnikih, družbenih medijih (npr. na Googlu, Facebooku, YouTubu) ali na drugih spletnih straneh. 42 % jih je pri tem uporabilo metodo, ki temelji na vsebini spletne strani ali iskanih ključnih besedah (kontekstualno oglaševanje), 30 % metodo, ki temelji na sledenju geolokacije uporabnikov interneta ter 17 % metodo, ki temelji na sledenju preteklih aktivnosti ali profila uporabnikov interneta. To so sporočili iz SURS. (konec)