19.05.2023 ob 18:32
Deli članek
Vegetarjanci bodo lačni?!

Ljubljana (MOREL)- Lani se je s tržnim vrtnarstvom (poleg pridelave zelenjadnic še drugi vrtnarski pridelki) ukvarjalo nekoliko manj pridelovalcev (za 2 %) na manjši skupni površini (za 10 %). V triletnem raziskovanju Popis tržnega vrtnarstva zbiramo podatke o tržni pridelavi jagod, zelenjadnic, cvetja in okrasnih rastlin, sadik zelenjadnic, jagod in poljščin, semen krmnih rastlin in zelenjadnic ter zelišč, dišavnic in zdravilnih rastlin.

V primerjavi z zadnjim popisom iz leta 2019 smo ugotovili odstopanja pri obsegu skupne pridelave in tudi med posameznimi kategorijami. Skupna površina njiv, namenjena tržni pridelavi naštetih kategorij, se je zmanjšala za desetino (10 %), število pridelovalcev pa je ostalo približno enako (za 2 % manjše). V povprečju je posamezni tržni pridelovalec obdeloval okoli 1,5 hektarja površin (2019: 1,6 hektarja). Manj kot 10 % skupne pridelave je potekalo v zaščitenih prostorih, skupaj okoli 230 hektarjev.

Površina jagod se je povečala za 11 %, na skupno 121 hektarjev, za 8 % se je dvignilo tudi število pridelovalcev. Zelenjavo so pridelovali na za 10 % manjši površini njiv, skupaj na 2.536 hektarjih, število pridelovalcev je ostalo skoraj nespremenjeno. Površina za pridelavo cvetja in okrasnih rastlin (kamor spadajo tudi okrasne drevesnice) se je zmanjšala za skoraj 20 %, na skupno 78 hektarjev. Pri semenih krmnih rastlin in zelenjadnic smo zaznali upad za 30 %, skupno so jih pridelovali na okoli 200 hektarjih. Zelišča dišavnice in zdravilne rastline so obsegali skupno 175 hektarjev (rast za 35 %). Površina za pridelavo sadik zelenjadnic, jagod in poljščin je ostala na ravni iz 2019. To so sporočili iz SURS. (konec)