10.01.2023 ob 19:41
Deli članek
Vrednost industrijske proizvodnje na mesečni ravni nekoliko zrasla

Ljubljana (MOREL)- Vrednost industrijske proizvodnje, prihodek od prodaje v industriji in vrednost zalog so bili v novembru 2022 višji kot v mesecu pred tem. Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila za 0,7 odstotka višja kot mesec prej. Zvišala se je v predelovalnih dejavnostih (za 0,3 odstotka) ter oskrbi z električno energijo, plinom in paro (za 18,1 odstotka), v rudarstvu pa se je znižala (za 5,0 odstotkov).

Vrednost industrijske proizvodnje je bila na mesečni ravni višja pri vseh treh namenskih skupinah: pri izdelkih za investicije za 5,4 %, pri izdelkih za vmesno porabo za 3,5 % in pri izdelkih za široko porabo za 0,9 %.

Na letni ravni se je skupna vrednost znižala za 3,6 %. V rudarstvu ter oskrbi z električno energijo, plinom in paro je bila nižja (za 24,7 % oz. za 40,3 %), v predelovalnih dejavnostih pa višja (za 0,3 %).

Skupni prihodek od prodaje v industriji se je na mesečni ravni povečal za 4,9 %. V predelovalnih dejavnostih je zrasel za 5,0 %, v rudarstvu pa se je zmanjšal za 7,8 %. Povečal se je tako na domačem kot na tujem trgu (za 4,6 % oz. za 4,8 %).
 
Na letni ravni je zrasel za 11,2 %. Povečal se je v predelovalnih dejavnostih, v rudarstvu pa je upadel. Vrednost zalog v industrijski proizvodnji je bila za 1,3 % višja kot mesec prej in za 24,9 % višja kot v novembru 2021. To so sporočili iz SURS (konec)