11.04.2024 ob 08:04
Deli članek
Vrednost industrijske proizvodnje na mesečni ravni višja

Ljubljana (MOREL)- V primerjavi z januarjem so vrednost industrijske proizvodnje, prihodki od prodaje in vrednost zalog v industriji zrasli.Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila za 3,3 % višja kot januarja. Najbolj se je dvignila v rudarstvu, in sicer za 8,1 %, sledile so oskrba z električno energijo, plinom in paro s 6,8 % ter predelovalne dejavnosti z 2,5 %.
Vrednost industrijske proizvodnje se je na mesečni ravni zvišala pri vseh treh namenskih skupinah izdelkov: pri izdelkih za široko porabo za 4,2 %, pri izdelkih za investicije za 4,1 % in pri izdelkih za vmesno porabo za 3,6 %.
V primerjavi s prejšnjim februarjem je bila skupna vrednost industrijske proizvodnje višja za 2,7 %.
Skupni prihodek od prodaje v industriji se je na mesečni ravni dvignil za 0,4 %. Zrasel je na tujem trgu (za 1,0 %), na domačem pa se je nekoliko znižal (za 0,8 %). Največjo rast smo zaznali pri rudarstvu, za 15,4 %, nekoliko se je povečal tudi v predelovalnih dejavnostih (za 0,3 %).
Na letni ravni se je skupni prihodek od prodaje v industriji zmanjšal za 1,3 %, pri čemer je bil na domačem trgu za 0,1 % višji, na tujem trgu pa za 1,7 % nižji.
Skupna vrednost zalog v industrijski proizvodnji je bila za 0,7 % višja kot januarja in za 2,4 % višja kot v prejšnjem februarju. Na mesečni ravni se je dvignila le pri proizvodih za široko porabo (za 3,0 %), medtem ko je pri proizvodih za vmesno porabo in za investicije upadla (za 1,8 % in za 0,1 %). To so sporočili iz SURS.(konec)