10.01.2024 ob 16:47
Deli članek
Vrednost industrijske proizvodnje novembra zrasla

 

Ljubjana (MOREL) Vrednost industrijske proizvodnje, prihodek od prodaje v industriji in vrednost zalog so bili višji kot v oktobru. Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila za 3,7 % višja kot mesec prej. V predelovalnih dejavnostih se je zvišala za 4,8 % ter v oskrbi z električno energijo, plinom in paro za 2,0 %, medtem ko se je v rudarstvu znižala za 0,8 %.
Največjo rast je bilo zaznati pri proizvodih za investicije (1,7 %), pri proizvodih za vmesno porabo se je vrednost zvišala za 1,4 %, pri proizvodih za široko porabo pa za 0,1 %. Na letni ravni se je skupna vrednost znižala za 0,8 %. V oskrbi z električno energijo, plinom in paro je bila nižja za 23,4 % ter v predelovalnih dejavnostih za 0,4 %, medtem ko se je v rudarstvu zvišala za 14,3 %.
Skupni prihodek od prodaje v industriji se je že četrti mesec zapored povečal, tokrat za 4,1 %. V rudarstvu je zrasel za 4,4 %, v predelovalnih dejavnostih pa za 4,3 %. Povečal se je tako na domačem kot na tujem trgu (za 5,1 % oz. za 3,8 %).
Na letni ravni se je znižal za 0,1 %. Povečal se je v rudarstvu, v predelovalnih dejavnostih pa je upadel.
Na mesečni ravni so bili višji tako prihodki od prodaje proizvodov za vmesno porabo (za 4,5 %) kot tudi proizvodov za široko porabo (za 0,5 %), prihodki od proizvodov za investicije pa so bili nižji (za 0,5 %).
Skupna vrednost zalog v industrijski proizvodnji je bila v za 0,9 % višja kot v oktobru in za 8,1 % višja kot v novembru 2022. Vrednost zalog se je na mesečni ravni zvišala v predelovalnih dejavnostih za 0,8 %, v rudarstvu za 0,5 % in prav tako pri vseh treh skupinah proizvodov: pri proizvodih za investicije za 1,8 %, pri proizvodih za vmesno porabo za 0,5 % in pri proizvodih za široko porabo za 0,4 %. To so sporočili iz SURS. (konec)