10.06.2024 ob 11:47
Deli članek
Vrednost industrijske proizvodnje v mesečni in letni primerjavi višja

Ljubljana (MOREL)- Vrednost industrijske proizvodnje in prihodek od prodaje v industriji sta bila aprila višja kot v mesecu pred tem in kot pred enim letom. Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila za 6,0 % višja kot marca. V rudarstvu se je vrednost dvignila za 16,8 %, v predelovalnih dejavnostih za 5,8 % ter v oskrbi z električno energijo, plinom in paro za 1,3 %.
Vrednost industrijske proizvodnje je na mesečni ravni zrasla pri vseh treh namenskih skupinah izdelkov: pri izdelkih za široko porabo za 6,0 %, pri izdelkih za investicije za 5,4 % in pri izdelkih za vmesno porabo za 5,1 %.
V primerjavi s prejšnjim aprilom se je skupna vrednost industrijske proizvodnje zvišala za 7,4 %. V rudarstvu je bila vrednost proizvodnje višja za 31,5 % in v predelovalnih dejavnostih za 8,2 %, medtem ko se je v oskrbi z električno energijo, plinom in paro znižala za 19,7 %.
Skupni prihodek od prodaje v industriji se je na mesečni ravni povečal za 5,5 %. Zrasel je tako na tujem kot na domačem trgu (za 6,7 % oz. za 2,8 %). V predelovalnih dejavnostih se je zvišal za 5,6 %, v rudarstvu pa zmanjšal za 4,7 %. 
Na letni ravni je bil skupni prihodek od prodaje v industriji večji za 5,8 %. V rudarstvu se je dvignil za 19,2 %, v predelovalnih dejavnostih pa za 5,7 %. 
Skupna vrednost zalog v industrijski proizvodnji je bila za 1,5 % nižja kot marca in prav tako za 1,5 % nižja kot v aprilu lani. Na mesečni ravni se je vrednost zalog znižala tako v predelovalnih dejavnostih (za 2,1 %) kot tudi v rudarstvu (za 0,1 %). To so sporočili iz SURS. (konec)