28.01.2023 ob 08:15
Deli članek
Vrednost živinoreje zaradi rasti cen  višja

Ljubljana (MOREL)- Na SURS so ocenili, da bo vrednost živinoreje višja za skoraj četrtino. Cene naj bi se prav tako zvišale za skoraj četrtino, prirast pa naj bi bil manjši za 1 odstotek. 

Na agregatni ravni se ne pričakujejo večje spremembe v prirastu prireje živine. Zaradi za petino višjih cen pa naj bi se prav tako za petino zvišala vrednost prireje živine. Pri govedu se pričakuje dvig vrednosti za tretjino – zaradi občutno višjih cen (prav tako za tretjino). Višja naj bi bila tudi vrednost pri prašičih. Zaradi rasti cen se pričakuje višja vrednost tudi pri perutnini (za skoraj desetino) in drobnici (za desetino), pri zadnji tudi zaradi večje prireje. 
 
Vrednost živalskih proizvodov naj bi bila kljub manjšemu prirastu višja za skoraj tretjino. Največji vpliv na vrednost teh proizvodov ima mleko – pričakujejo se manjša prireja in za več kot tretjino višje cene. Vrednost proizvodnje jajc in preostalih živalskih proizvodov naj bi bila prav tako višja. (konec)