28.11.2023 ob 10:57
Deli članek
Za nakupe porabimo več denarja kot v katerem koli drugem mesecu

 

Ljubljana (MOREL)- Prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil decembra lani po pričakovanjih višji od povprečnega mesečnega prihodka v tem letu. Decembra za nakupe porabimo več denarja kot v katerem koli drugem mesecu. Decembrski prihodki v trgovini na drobno so tako iz leta v leto rasli. Zadnji mesec v 2020 pa je zaznamovala epidemija covida-19, kar se je poznalo tudi pri omenjenih prihodkih. Konec leta 2021 se je prodaja močno povečala, v lanskem decembru pa se je v primerjavi z letom poprej znova umirila.
Prihodek od prodaje podjetij v trgovini na drobno je bil decembra lani za 13,5 % večji od povprečnega mesečnega prihodka v tem letu. Potrošnja v decembru 2022 pa je bila v primerjavi s celotnim letom za 5,7 odstotne točke manjša kot v 2021. V primerjavi z drugimi meseci leta se je zaradi nakupov daril prihodek decembra lani najbolj povečal v trgovinah z elektronskimi in gospodinjskimi napravami (za 32,2 %) ter zaradi praznovanj v trgovinah z živili (za 14,4 %). Precej je zrasla tudi prodaja v trgovinah s kozmetiko (za 21,9 %) ter v prodajalnah s tekstilom in obutvijo (za 12,3 %). Skoraj nespremenjena pa je ostala prodaja izdelkov za prosti čas (rast za 0,8 %) in pohištva (upad za 1,1 %). December 2022 je bil v primerjavi z istim mesecem leto prej manj uspešen za trgovine z izdelki za prosti čas, z živili in s pohištvom.

Čeprav prebivalci Slovenije decembra porabimo občutno več denarja kot povprečno na mesec, smo pri prednovoletnih nakupih v primerjavi s prebivalci drugih držav članic EU preudarnejši. Pri prodaji neživil je bila Slovenija v prejšnjem decembru v primerjavi z mesečnim povprečjem celotnega leta krepko pod povprečjem EU-27 (Slovenija: 12,9 %, EU-27: 19,8 %). Največjo razliko med decembrsko in povprečno mesečno prodajo neživil so zaznali na Irskem (rast za 48,1 %).
V primerjavi s povprečno mesečno prodajo v Sloveniji je bila decembra rast prodaje živil (za 14,4 %) nekoliko višja od rasti prodaje neživil. Pri živilih je bila razlika med decembrsko prodajo in povprečno mesečno prodajo v celotnem letu največja na Irskem (22,6 %), najmanjša pa na Hrvaškem (3,0 %). To so sporočili iz SURS. (konec)