29.06.2024 ob 08:23
Deli članek
Zakol manjši pri prašičih in govedu

Ljubljana (MOREL)- Skupno je bilo lani zaklanih približno 112.000 goved in 247.000 prašičev (obojih za 9 % manj kot leto prej), 101.000 ovc (9 % več), 24.000 koz (4 % več) in 42.475.000 perutninskih živali (2 % več).Pri zakolu živine na družinskih kmetijah (oz. o zakolu zunaj klavnic) pa letna primerjava kaže, da je bilo zaklano manj perutnine in prašičev, medtem ko se je zakol ovc in koz povečal.

Na družinskih kmetijah je bilo namreč zaklanih približno 206.000 perutninskih živali (20 % manj kot leto prej), 37.000 prašičev (10 % manj), 89.000 ovc (10 % več) in 23.000 koz (5 % več). Zunaj klavnic je bila opravljena nekaj manj kot petina vsega zakola prašičev. Zakol drobnice se je opravil večinoma zunaj klavnic (približno 88 % zakola ovc in okoli 96 % zakola koz), zakol perutnine pa skoraj v celoti v klavnicah (v več kot 99 %). 

Zakol goved se po statističnih podatkih opravlja samo v klavnicah. Lani je na letni ravni upadel za približno 9 % (tj. 11.000 živali manj). Na družinskih kmetijah so bili  zaklani prašiči v povprečju nekoliko lažji kot v letu pred tem. Povprečna klavna masa prašiča, zaklanega na družinski kmetiji, je znašala približno 122 kg oz. 1 kg manj kot leto prej, skupna masa očiščenih trupov prašičev pa se je zmanjšala za okoli 11 %. To so sporočili iz SURS. (konec)