11.03.2024 ob 10:58
Deli članek
Energijske pijače niso za otroke in mladostnike.

Ljubljana (MOREL)-  Ta teden s številnimi strokovnimi, športnimi in mladinskimi organizacijami nadaljujejo z akcijo »Do dobre energije brez energijskih pijač,«, s katero opozarjamo, da tovrstne pijače niso primerne za otroke in mladostnike. Za moč in energijo potrebujejo predvsem uravnoteženo prehrano, redno ukvarjanje s športom ter kakovosten spanec.

V  skupni akciji »Do dobre energije brez energijskih pijač,« ki jo koordinira ministrstvo za zdravje in pri kateri sodelujejo še ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Urad RS za mladino, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Inštitut za nutricionistiko, Zveza potrošnikov Slovenije, Sekcija za primarno pediatrijo, Sekcija za šolsko, študentsko in adolescentno medicino, Fakulteta za šport, Športna unija Slovenije, Olimpijski komite Slovenije  ̶  Združenje športnih zvez, SLOADO  ̶  Slovenska antidoping organizacija, Odbojkarska zveza Slovenije, youngCaritas Slovenije, Mladinski svet Slovenije, Dijaška organizacija Slovenije in Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija: NoExcuse opozarjamo tudi, da je pomembno, da mlade naučimo kritičnega vrednotenja informacij, ki jih obdajajo.

Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje namreč kažejo, da so ravno otroci in mladostniki največji porabniki energijskih pijač. Čeprav zanje sploh niso primerne, jih pije kar 40,9 odstotkov mladostnikov, vsak peti 11-letnik in že vsak drugi 15-letnik. Najvišji odstotek pitja ugotavljajo pri 17-letnih fantih, med njimi je takih že več kot polovica (60,3 odstotkov). Ob tem je le približno petina (19,7 odstotkov) mladostnikov vse dni v tednu telesno dejavnih vsaj eno uro na dan, skladno s priporočili. Odstotek redno telesno dejavnih mladostnikov se znižuje. Slabšajo se tudi rezultati na področju spanja mladostnikov. Le nekaj več kot tretjina (38,7 odstotkov) 11- in 13-letnikov in približno petina (19,3 odstotkov) 15- in 17-letnikov spi med šolskimi dnevi v skladu s priporočili (Raziskava Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (Health Behaviour in School Aged Children - HBSC, 2022). To so sporočili iz ministrstva za zdravje.(konec)