18.09.2023 ob 20:59
Deli članek
Drugi zahtevek Slovenije za plačilo

Bruselj (MOREL)- Evropska komisija je prejela drugi zahtevek Slovenije za plačilo v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost. Ta zahtevek, ki vključuje drugi in tretji obrok nepovratnih sredstev ter prvi obrok posojila, se nanaša na 41 mejnikov in tri cilje. Ti obroki zajemajo pomembne naložbe v digitalno preobrazbo podjetij in njihovih inovativnih ekosistemov, pa tudi v železnice, trajnostne stavbe, elektroenergetska omrežja, infrastrukturo za pitno in odpadno vodo, energijsko učinkovitost v turističnem in kulturnem sektorju ter naložbe v novo infrastrukturo IT za javne organe. 

Zahtevek za plačilo vključuje tudi sklop preobrazbenih reform, ki zajemajo e-upravo, visokošolsko izobraževanje, upravljanje voda ter spodbujanje energije iz obnovljivih virov in alternativnih goriv v prometnem sektorju. To bo dopolnilo že dosežene mejnike in prispevalo k temu, da bo Slovenija postala bolj zelena in učinkovitejša za poslovanje. 

Komisija bo zdaj ocenila zahtevek Slovenije za plačilo in nato poslala predhodno oceno Ekonomsko-finančnemu odboru Sveta. Plačila v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost temeljijo na doseženih učinkih in so odvisna od tega, ali Slovenija izvaja naložbe in reforme, opisane v njenem načrtu za okrevanje in odpornost. To so sporočili iz predstavništva evropske komisije v Sloveniji. (konec)