13.05.2024 ob 18:14
Deli članek
Komisija nas bo spravila na sveče

Bruselj (MOREL)- Skoraj dve leti od sprejetja načrta REPowerEU Evropska komisija danes zagotavlja dodatno podporo državam članicam za nadaljnje pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov in zmanjšanje uvoza ruskih fosilnih goriv.  Komisija je sprejela vrsto novih in posodobljenih priporočil in smernic za izboljšanje in racionalizacijo postopkov izdaje dovoljenj in dražb za obnovljive vire energije . Ti dokumenti bodo prispevali k izvajanju okvira EU za energijo iz obnovljivih virov z izboljšanjem pogojev za hitro uvajanje domače energije iz obnovljivih virov.

Ta pobuda bo s spodbujanjem povpraševanja po čistih tehnologijah v Evropi pomagala tudi pri krepitvi industrijske konkurenčnosti, povečanju učinkovitosti energetskega sistema in uresničevanju evropskega zelenega dogovora .

» Energija iz obnovljivih virov je ključna za razvoj evropske industrije. Predstavlja tudi gospodarsko priložnost za Evropo sama po sebi, ki temelji na našem vodilnem položaju v svetu na področju ključnih tehnologij. Z današnjim dnem pobudo evropskim podjetjem pomagamo pospešiti naložbe v obnovljive vire energije in povečati njihovo uvajanje po vsej Evropi. Z uvedbo necenovnih meril na dražbah dajemo naši možnosti, da uspeva doma in konkurira pod enakimi konkurenčnimi pogoji, « je pojasnil Maroš Šefčovič , izvršni podpredsednik za evropski zeleni dogovor, medinstitucionalne odnose in predvidevanje. To so sporočili iz predstavništva evropske komisije v Sloveniji. (konec)