30.03.2024 ob 19:51
Deli članek
Mandatar za sestavo nove srbske vlade Miloš Vučević

Miloša Vučevića za mandatarja za sestavo nove srbske vlade/foto FoNet/Milica Vučkovič

Beograd (MOREL/FoNet) - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je srbskemu parlamentu danes predlagal predsednika Srbske napredne stranke in dosedanjega ministra za obrambo Miloša Vučevića za mandatarja za sestavo nove srbske vlade. Rok za sestavo vlade Srbije je 90 dni od dneva konstituiranja skupščine Srbije.

Če parlament v tem roku ne izvoli vlade ali če ne izvoli nove vlade v 30 dneh od dneva, ko je prejšnji vladi prenehal mandat, je predsednik republike dolžan razpustiti parlament. Ta sklic skupščine Srbije je bil konstituiran 6. februarja z verifikacijo mandata novim poslancem, tako da je 6. maj rok za izvolitev nove vlade Srbije. Vlado sestavljajo predsednik, eden ali več podpredsednikov vlade in pristojni ministri. Vlada ima lahko ministre brez resorja. Število podpredsednikov vlade in ministrov brez resorja določi parlament ob vsakokratnih volitvah vlade na predlog kandidata za predsednika vlade. Mandat srbske vlade začne teči s prisego pred ljudsko skupščino. Prisega se glasi: »Prisegam zvestobo Republiki Srbiji in se zavezujem, da bom spoštoval ustavo in zakon, vestno, odgovorno in predano opravljal svojo dolžnost člana vlade ter se zavzemal za ohranitev Kosovo in Metohija v okviru Republike Srbije." Mandat vlade preneha s prenehanjem mandata skupščine, ali z izglasovano nezaupnico, ali neizglasovano zaupnico, odstopom vlade, izglasovano nezaupnico predsedniku vlade ali odstopom predsednika vlade. (konec)

aj)